X
 

Om oss

  • Organisering og utvalg 2019.JPG
  • Styret 2019.JPG

 

 

Styret består av: 

Erik Rognskaug, formann. (Valgt for 2019 og 2020)

Svein Stokke, nestleder.  ( valgt 2018 og 2019)

Line Skjolde, medlem. ( valgt for 2019 og 2020)

Jan Roger Bjerkestrand, medlem. ( valgt for 2019 og 2020)

Kjetil Johnsen, medlem.  ( valgt for 2018 og 2019)

 

Kristiansund tennisklubb har en lang historie og ble stiftet allerede 22 mai 1924. Det tok så fem år for banekomiteen å planlegge, finansiere og bygge den første tennisbanen i Tolaasenga. Konstituert generalforsamling ble avholdt 04. april 1929, og 07. juli samme år ble banen åpnet. Å spille tennis ble populært, og i august 1938 ble bane nummer to tatt i bruk.  

I perioden fra 1949 og utover var Per Ditlef Faye og Bjarne Rolfsen de ledende spillerne i klubben så vel spillemessig som i administrasjonen. Senere tok den yngre spilleren Hans Henrik (Prikken) Herlofsen over som den beste spiller og også som  formann i klubben. Neste generasjon som markerte seg spillemessig var Merete Selmer, Olaf Brinchmann-Hansen og Alf G. Johannesen. Dette var i begynnelsen på 1960 årene. Videre overtok etter hvert Johan Christian Loennechen og Lars Eilert Arentz Hansen. Spillerne i klubben deltok i fylkesmesterskap, vestlandsmesterskap, Norgesmesterskap, interkretskamper mot Trøndelag, samt i divisjonstennis. På slutten av 80 tallet overtok Terje Ovesen driften  av klubben. Det ble tatt i bruk kommunal asfaltbane ved Atlanten  videregående skole, likeså fikk man tilgang på innendørshall i Rødsandbygget på Nordlandet. Aktiviteten var stor og tennisskole ble også startet opp. Ambisjonene var store, men interessen flatet etter hvert ut ettersom ungdommen reiste ut. Krister Hoel var den beste spilleren i denne perioden.

Klubb og aktivitet har gjennom ulike epoker variert i omfang som nevnt over. Nå er vi stolte av vårt oppgraderte anlegg i tennisveien. Nytt kunstgress med kunstig sand ble lagt på i mai 2017. Ca 12 tonn med sand ligger på hver av banene som gir en fantastisk spillflate for å nyte sporten. Det er tilnærmet likt som å spille på en vanlig grusbane. Fordelene er flere som lite vedlikehold, økt tilgjengelighet og det kan spilles på baner ved moderat nedbør. Vi er i dag ca 125 medlemmer som benytter anlegg i ulik grad, og klubben har som ambisjon å komme opp mot 150 medlemmer innen 2018. Vi består av unge og gamle fra begge kjønn og har som motto: TennisForAlle.

Vi jobber også med å finne en løsning for vinteren, slik at det kan spilles tennis året rundt. Vinteren 2016/2017 hadde enkeltspillere en avtale om bruk av Dahlehallen som fungerte fint. Det må legges til at underlaget var ekstremt hurtig, men også veldig gøy. Dette vil være gjeldende for våre medlemmer de kommende sesonger.

KRTK ønsker først og fremst å være en klubb for våre medlemmer, men tilbyr også drop-in timer gjennom Vipps betalingsløsning. Pris er 300 ,-kr pr. time, altså 300 pr person. Dette er et fint tilbud for ferierende eller personer som er innom vår vakre by. Ta kontakt med klubb i forbindelse med drop-in da vi har anledning for å åpne anlegg via APP ved framlagt betalingskvittering. 

Skal du være sikret time på anlegg må bookingsystem benyttes for medlemmer som alle har fått tilsendt brukerinformasjon via epost. Gjestespillere er avhengige av å reservere tid gjennom representant fra klubben.


Kontakt oss


Kristiansund Tennisklubb

Tennisveien 

6508 Kristiansund N

 

922 40 508 Erik Rognskaug (Klubbformann)
post@ksutennis.no


 Følg oss på Facebook
 Følg oss på Twitter

Kontaktskjema